Online borgermøde om Egholm-Motorvejen & manglen på demokratiske beslutningsprocesser – 2. juni kl. 20-22

 • Hvordan finder man ud af, om vi skal have flere motorveje i Danmark?
 • Hvad med andre muligheder? Kan befordring med bus og tog og samkørsel styrkes så den reelt dækker mangle flere borgernes behov?
 • Hvad med vores erfaringer af Coronakrisen? Kan vi ved mere hjemmearbejde, online møder og mere fleksibel arbejdstid helt undvære udvidelser af motorvejsnettet?
 • Hvordan får den nye Klimalov og den øgede offentlige bevågenhed om et grønnere Danmark indflydelse på vores transportvalg?
 • Hvordan opnår borgerne indflydelse på politikernes beslutninger og prioriteringer?

[iframe src=”https://player.vimeo.com/video/423062285″ style=”position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;” frameborder=”0″ allow=”autoplay; fullscreen” allowfullscreen][/iframe]

Læserbrev i Nordjyske, lørdag den 23. maj 2020

Mød

 • Louise Faber, jurist
  • Formand for Borgerbevægelsen mod Egholm-Motorvejen og for den landsdækkende
  • Borgerbevægelsen for en demokratisk motorvejsproces
 • Per Clausen, Byrådsmedlem i Aalborg
 • Peder Hvelplund, Folketingsmedlem
 • Torben Skovgaard, medlem af Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen Nej Tak

Gå til mødet (der afholdes tirsdag den 2. juni klokken 20 – 22) her og læs bl.a. om hvordan du tilmelder dig


Kampen mod motorvejen har stået på i mange år.

Borgerbevægelsen mod en motorvej over Limfjorden mellem Nørresundby og Aalborg Vest arbejdede i sommerferien 2011 for at flest mulige borgere tog stilling til den høring, der var igangsat af Vejdirektoratet vedrørende en 3. Limfjordsforbindelse. Borgerbevægelsen blev stiftet i begyndelsen af juli og udarbejdede en hjemmeside, hvorfra borgere nemt og hurtigt kunne udarbejde et høringssvar, der protesterede imod begge de vestlige motorvejsforslag, Egholmlinjen og Lindholmlinjen. Der blev indsendt over 1.500 høringssvar fra bevægelsens hjemmeside, hvilket skulle være det størst antal indsendte høringssvar nogensinde. Nu afventes Vejdirektoratets indstilling til Folketinget, og foreningen arbejder forsat mod at synliggøre modstanden mod en motorvej over Egholm og Hasseris, der er ødelæggende for byens vestlige bolig- og naturområder til skade for byens og dermed regionens konkurrenceevne.

Borgerbevægelsen mod Egholm-Motorvejen på Facebook


Borgerbevægelsen for en demokratisk motorvejsproces kæmper for, at der indføres en pause med anlæg af motorveje i hele Danmark. Pausen er nødvendig indtil der etableres en mere demokratisk beslutningsproces. Blandt andet skal indholdet af det beslutningsgrundlag, der frembringes af Vejdirektoratet, lovreguleres, så det sikres at fordrejende beregninger udgår, og de klageadgange, der udgik ved kommunalreformen genindføres, så indholdets rigtighed og saglighed kan efterprøves af en uvildig instans.

Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces er en landsdækkende forening, som blev stiftet 9. november 2019.

Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces på Facebook


Aktionsgruppen Mod Egholm-Motorvejen blev stiftet den 1. november 2018

Aktionsgruppen har det fokus, at en motorvej over Egholm skal forhindres og at der skal laves nye reelle og grundige VVM-undersøgelser der omhandler både en østlig, en vestlig trafikløsning og alternative løsninger, herunder en løsning hvor det offentlige trafiknet styrkes væsentligt, samt at til- og frakørselsforholdene ved Limfjordstunnelen optimeres.

Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen Nej tak på Facebook