Der er råd til velfærd

Læserbrev af Peder Hvelplund, FT-kandidat, Enhedslisten og Finn Sørensen, MF Enhedslisten, Kommunalordfører. Bringes i Nordjyske i dag.

Denne uge er en sand mareridtsuge for den borgernære velfærd. Rundt omkring i de nordjyske kommuner er der 2. behandling af de kommunale budgetter og for langt de fleste handler det om besparelser og forringelser. Især de budgetmæssigt tunge områder, som ældrepleje, skoler og dagtilbud, må bløde under sparekniven. Fra Mariagerfjord, der i år nedskærer for 55 mio. kr., til Hjørring der skubber yderligere ufinansierede besparelser på 60 mio. kr. i 2021 og 120 mio. kr. i 2022 foran sig. Alt sammen med enorme konsekvenser for borgere og ansatte. Dårligere arbejdsmiljø og ringere service.

Det er fuldstændigt absurd, at regeringen holder kommunernes økonomi i et jerngreb, samtidig med at man diskuterer skattelettelser finansieret af ”råderummet”.

Det er nødvendigt med et samlet løft til kommunernes økonomi. Der er ingen kommuner der i dag yder for høj service til borgerne. Tværtimod.

Derfor har Enhedslisten fremlagt et samlet forslag til en udlignings- og refusionsreform. For det handler både om at sikre en bedre statsrefusion til kommunerne for de bundne udgifter kommunerne har til overførselsindkomster, så det kan begrænses at kommunerne spekulerer i kassetænkning, hvor borgere fastholdes på kontanthjælp fremfor at få en berettiget førtidspension. Men det handler også om at sikre en mere retfærdig udligning på tværs af landet, sikret gennem et øget statsligt tilskud til kommunernes økonomi.

Reformen vil sammen med Enhedslistens velfærdsudspil tilføre en kommune som Mariagerfjord 103 mio. kr. årligt, mens Hjørring vil få tilført 201 mio. kr. Det vil betyde at ikke alene vil man kunne fjerne besparelserne, men der vil også være råd til en investering i velfærden, der vil nedbringe de fremtidige udgifter til nedslidning, sygefravær og mere omkostningstunge indsatser for borgerne. En investering der vil kunne betale sig, både menneskeligt og økonomisk.

Reformen kan finansieres gennem tilbagerulning af selskabsskattelettelserne indført af SRSF-regeringen, øget formuebeskatning samt af ”råderummet”.

Der er noget grundlæggende galt i, at mens den samlede samfundsøkonomi vokser, så følger den offentlige velfærd ikke med. Derfor handler det ikke kun om at kommunernes økonomi skal følge med de øgede udgifter på grund af f.eks. demografien, men helt basalt om at kommunerne også skal have mulighed i at investere i velfærden. Stigningen i den offentlige sektor bør som minimum følge stigningstakten i den samlede samfundsøkonomi.

For Enhedslisten er det soleklart. Vi har råd til at sikre en ordentlig velfærd i kommunerne. Vi har faktisk ikke råd til at lade være.

EL’s forslag til ny Udlignings- og refusionsreform