”Fælles nordjysk fodslag om 3. Limfjordsforbindelse” Nej, det er der ikke!

Læserbrev v/Peder Hvelplund, FT-kandidat, Enhedslisten

”Fælles nordjysk fodslag om 3. Limfjordsforbindelse”. Sådan lød overskriften i NORDJYSKE lørdag d. 1. december.

Anledningen var, at nordjyske MF’ere, regionspolitikere og borgmestre var inviteret til et møde for at drøfte finansiering af en eventuel fremtidig 3. Limfjordsforbindelse.

Enhedslisten dukkede selvfølgelig op som inviteret, da vi, selvom vi er modstandere af en asfalteret 3. Limfjordsforbindelse, gerne vil være med til at drøfte statslig finansiering af fremtidige nordjyske infrastrukturprojekter.

Det er indlysende, at statslige midler, som bindes til en klima- og miljøødelæggende Egholmforbindelse, ikke kan bruges til andre, mere visionære projekter. Der er ellers nok at tage fat på. Jeg vil her blot nævne udbygning af skinnenettet, forbedrede muligheder for den øst-vest-krydsende trafik i Regionen, billigere kollektiv transport osv. Derfor ville Enhedslisten på mødet fokusere på de nordjyske udfordringer, når trafikmilliarderne skal udmøntes igen i 2021. Under selve mødet blev det imidlertid klart, at betingelsen for at deltage i drøftelserne var en ubetinget tilslutning til en fremtidig Egholmsforbindelse. Jeg understregede på mødet, at vi meget gerne ville deltage i drøftelserne, selvom vi ikke specifikt bakkede op en motorvej tværs over Egholm. Dette kunne imidlertid ikke accepteres og vi blev smidt ud – i øvrigt sammen med repræsentanten fra Alternativet.

Jeg synes, det er forstemmende, at de øvrige partier så definitivt sætter kikkerten for det blinde øje, når det handler om at løse de nordjyske infrastrukturproblemer.

Det er en forsimplet tilgang, der begrænser muligheden for at finde de bedste løsninger – også set i et klimaperspektiv. Vi skulle nødig ende med fortidens løsninger på fremtidens problemer.

Det er også betænkeligt ud fra et demokratisk perspektiv. Partierne, der er modstandere at en Egholmforbindelse, SF, Å og Ø, repræsenterer trods alt over 12% af de nordjyske vælgere.

Derfor ærgrer det mig, at der ikke findes plads til at vende alternativerne, når der diskuteres nordjysk infrastruktur.

Jeg kan så konstatere, at NORDJYSKE nok strammer retorikken lidt, når de udbasunerer ”fælles nordjysk fodslag”! I hvert fald kan det næppe overraske, at deltagerne i mødet, hvor betingelsen for at deltage er, at man er enig, netop i enighed beslutter, at man støtter en Egholmforbindelse!