Færre hænder til børnene i Thisted kommune

Af Berit Raldin, folketingskandidat

Alle ved, at de tidligste år i barndommen er altafgørende for trivsel og et godt liv.  Alligevel har et flertal i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune besluttet, at flere børn skal passes i daginstitutionerne uden der ansættes tilsvarende pædagoger. Dvs. at normeringerne forringes. Og de er i forvejen ikke overdådige. Forældrene er forståeligt nok bekymrede og skælder ud på de lokale politikere. Det er endnu et tegn på at vi har brug for en ny regering, som vil indføre minimumsnormeringer og tilføre midlerne til at opfylde kravet. Vores lokale politikere er tvunget til at spare, fordi de sidste par regeringer har ført en stram finanspolitik og pålagt velfærden årlige besparelser, uagtet at både antallet af børn og ældre stiger.

I Enhedslisten har vi siden 2011 foreslået minimumsnormeringer – og alle partier stemte imod. Nu op til valget kommer flere partier heldigvis til fornuft. Velfærd og trivsel skal også gælde for børn, uanset kommune; derfor kræver vi i Enhedslisten minimum en voksen til tre vuggestuebørn (eller dagplejebørn), en voksen til 6 børnehavebørn, højest 10 børn pr. gruppe i vuggestuer og højest 20 børn pr. gruppe i børnehaver. Kommunerne skal tildeles ekstra penge for at kunne indføre minimumsnormeringer, ellers er de nødt til at spare på ældrepleje og folkeskolen.

Samlet set vil vores forslag betyde ansættelse af omkring 10.000 flere pædagogiske medarbejdere over tre år. Det vil give tid til omsorg, højne kvaliteten af det pædagogiske arbejde og skabe mere tryghed. En medarbejder skal ikke stå alene med en stor gruppe børn. Der er sparet længe nok. Vi skal have bedre vilkår for børn og pædagogisk personale.

Den 5. juni: Husk, at det er et politisk valg, om vi skal genoprette velfærden eller bruge pengene på skattelettelser. Jeg vælger velfærd.