Kandidater til folketingsvalget

1 – Peter Hvelplund (Hjørring)

Jeg er 54 år, bor sammen med Louise der sidder i byrådet i Hjørring. Vi har 3 hjemmedyrkede børn og et plejebarn. Jeg har været med i Enhedslisten siden starten, har været aktiv i alle årene på forskellige niveauer.

Er lige nu i Folketinget, som gruppeformand, Sundheds-, Psykiatri-, Grøn omstillings-, Indfødsrets-, Natur- og Miljøordfører. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte.

Det er afgørende at Enhedslisten fastholder perspektivet som venstrefløj i egen ret og udgøre et reelt (regerings)alternativ. Det betyder vi både skal være i stand til at levere konkrete forbedringer og samtidig stille reelle samfundsforandrende krav der skaber et samfund med lighed, klimaansvarlighed og humanisme. Især når Radikale appellerer mere og mere til højrefløjen, bliver Enhedslistens opgave både at holde højrefløjen fra magten og samtidig skabe tro og håb for reelle samfundsforandringer.

Coronakrisen har samtidig vist hvor afhængige vi er af stærke fællesskaber. Både på det politiske og det private plan. Vi skal styrke muligheden for at bygge stærke fællesskaber. Vi skal styrke vores offentlige sundhedsvæsen og kæmpe for lige og fri adgang. Også i tandplejen!

Vi skal fortsætte kampen for et lavt- og ligelønsløft. Vi skal sikre bedre vilkår for især de kvindedominerede velfærdsfag, hvis indsats vi er så dybt afhængige af.

Et nødvendigt opgør med den medicinalindustri der tjener kassen, men udelukkende udvikler medicin der gavner aktionærernes indtjening fremfor den globale folkesundhed.


2 – Astrid Vang Hansen (Aalborg Nord)

Enhedslistens opgave er at gøre dét muligt i morgen, som ikke er muligt i dag. Derfor skal vi rejse krav, der på én gang bryder med det samfundssystem, vi lever i, og samtidig peger frem mod det samfund, vi ønsker at skabe.

I Folketinget har vi to hovedopgaver:

 1. Vi skal rykke magt i samfundet væk fra pengemænd og markedskræfter, over til demokratiske forsamlinger. Det betyder både, at vi skal styrke den offentlige sektor, og at vi målrettet skal styrke de sociale bevægelsers magt og kampredskaber.
 2. Vi skal foreslå reelle løsninger på problemerne i vores samfund. Klimakrisen kan ikke afværges indenfor kapitalismen, justeringer af velfærdsstaten kan ikke gøre op med udbytning og ulighed, og det profitdrevne marked kan hverken sikre forebyggelse eller håndtering af pandemier. Reelle løsninger kræver, at vi gør op med vækst, og at vi overgår til en demokratisk styret økonomi.

Enhedslisten er i opposition til både højrefløjen og regeringen. Vi har vores eget politiske projekt. Derfor skal vi sætte vores egne dagsordner og vise en vej frem, der på én gang er rød, grøn og feministisk. Vi skal give mennesker håb og kampgejst til at engagere sig i samfundsforandrende bevægelser. Det kræver mod, evne, vilje og en snert fandenivoldskhed.

Som medlem af Enhedslisten og SUF siden 2005, har jeg været aktiv i bevægelser for bl.a. velfærd, feminisme, fred, EU-modstand, grøn omstilling og flygtningesolidaritet. Jeg håber på jeres tillid til at blive en del af Enhedslistens hold i Folketinget.


3 – Susanne Flydtkjær (Aalborg Vest)

Jeg stiller op som folketingskandidat, fordi jeg mener, at mange års aktivt arbejde i lokalafdelingen og regionalt gør at jeg kender partiet godt – og giver erfaringer som er nyttige i folketingsarbejdet.

For mig er det væsentligt, at politik i Enhedslisten udvikles i en dialog og sammen med medlemmerne. Ikke kun af hensyn til demokratiske principper, men også fordi politikken bliver bedre når medlemmernes ressourcer og erfaringer indgår.

Jeg har været valgt til Regionsrådet de sidste 8 år hvor jeg udover sundhed primært har arbejdet med klima, miljø- og råstofområdet – og den regionale økonomi. Og ikke mindst har jeg konstateret, at der er brug for meget mere sammenhæng mellem afdelinger, udvalg, kommunal, regions- og folketingspolitik.

Jeg har tidligere været fagligt aktiv og været TR og har gennem mit tidligere arbejde som kommunal sagsbehandler konkret indsigt i konsekvenserne af den førte arbejdsmarkeds- og socialpolitik for almindelige mennesker. Sådanne erfaringer er vigtige at inddrage i arbejdet i folketinget. Senest har jeg arbejdet som frontmedarbejder i smitteopsporingen under COVID.

Vi har brug for, at Enhedslisten markerer en klar opposition til den socialdemokratiske regerings politik på en række områder og fremlægge visionære bud på, hvordan vi synes de store udfordringer, som vi står over for løses. Dagligdagens kompromisser og små sejre er vigtige, men vi skal hele tiden understrege, at vi vil mere end det.


4. Runa Friis Hansen (Brønderslev)

Jeg er 36 år og uddannet Socialrådgiver.

Jeg bor til dagligt i Brønderslev sammen med mine børn, David på 8 og Solveig på 5, Jeg er født og opvokset i Skagen.

Jeg stiller op til folketinget fordi jeg ønsker at vi i Danmark får en mere solidarisk politik der prioriterer investeringer i vores velfærd. Kampen mod ulighed skal i min optik, altid stå øverst på dagsordenen. 

Vores beskæftigelsesindsats skal ikke tages udgangspunkt i mistillid men være solidarisk. Vi skal sikre bedre vilkår til arbejdsløse, sygemeldte og reformramte og vi må ikke acceptere børnefattigdom. 

Klimakrisen banker ikke kun på mere, vi står midt i den og det er dybt alvorligt. Vi skal hurtigst muligt finde nye løsninger som er bæredygtige, vi skal forbyde sprøjtegifte. Der skal investeres massivt i den offentlige transport og det skal gøres attraktivt og billigt at benytte den.

En anden vigtig mærkesag for mig er misbrugsområdet. I Danmark har vi heldigvis behandlingsgaranti, men vi sender alt for få i døgnbehandling. De steder der benyttes af kommunerne, er næste alle private og et ophold er dyrt. derudover er mange af stederne kristne og bøn indgår som en del af behandlingen. Jeg ønsker at vi i Danmark åbner vores egne offentlige døgnbehandlingssteder som ikke tager udgangspunkt i en enkelt trosretning. 


5 – Berit Raldin (Thisted)

Jeg er 49 år og underviser på EUC Nordvest, Thisted Handelsgymnasium. Jeg er gift og har tre børn.

Fra kommunalvalget i 2017 er jeg 1. suppleant til Kommunalbestyrelsen i Thisted og med i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe.

Politik har jeg altid været interesseret i, men det er først de senere år jeg er blevet aktiv i et politisk parti.

Jeg syntes ikke længere det gik at sidde på sine hænder og beklage sig over den måde samfundet udvikler sig på.

Når vores velfærdssamfund er ved at kvæles i besparelser for at betale skattelettelser til de bedst lønnede, Når hensynet til klodens klima og miljø gang på gang taber til kortsigtede kapitalinteresser og når de svageste borgere i landet bliver skubbet ud i fattigdom, så nægter jeg at acceptere argumenter som ”det er udviklingen” ”det er globaliseringen” ”det er markedskræfterne”. Det er mennesker, der skaber udviklingen. Det er os, der skal bestemme i hvilken retning den skal gå! I Folketinget vil jeg arbejde for lighed og social retfærdighed, fordi alle mennesker er lige meget værd og for en økologisk og menneskeligt bæredygtig udvikling, så de næste generationer også har en beboelig jord og tryghed i fællesskabet.


6 – Malene Ingwersen (Mariagerfjord)

Jeg sidder pt i byrådet i Mariagerfjord Kommune og har gjort det siden 1. januar 2022. Enhedslisten blev for første gang valgt til byrådet i Mariagerfjord ved kommunalvalget i 2021.

Jeg har altid interesseret mig for politik, men er først blevet medlem af Enhedslisten 1. maj 2020. Jeg har altid betragtet Enhedslisten som “mit parti”. Som ung var jeg en årrække passivt medlem i Internationale Socialister, Odense. Jeg har løbende lavet forskelligt forenings- og bestyrelsesarbejde. 

Klima, socialansvarlighed og lighed, herunder arbejdsmarkedspolitik, sagsbehandling, feminisme og udlændingepolitik er mit hovedfokus.

Jeg er 46 år, ledig skolelærer og bor i Hobro med mine to børn på 18 og 13 år. Jeg bruger pt min tid på at støtte mit yngste barn i undervisningen og vikararbejde på en lille friskole.

Jeg har siden 2006 boet i Hobro. Oprindeligt er jeg fra Odense, hvor jeg har boet en årrække i Vollsmose i forbindelse med min indsats i et botilbud til udsatte unge. Det var arbejdet med opstart af en Rollespilsefterskole der lokkede mig til Mariagerfjord Kommune.

Jeg vil arbejde på bæredygtighed i alle dens udgaver, for en mere sammenhængende verden, hvor ressourcer er andet end kapital.


7 – Stine Ry Andersen (Aalborg Øst)

Jeg er kandidat for enhedslisten til folketingsvalget fordi jeg mener, at det er vigtigt at vi som unge bruger vores stemme til at få indflydelse på det Danmark, vi skal arve. Jeg vil kæmpe for, at der i vores fremtid bliver plads til alle – ikke bare dem, som tjener flest penge. Vi skal holde de største klimasyndere til ilden for at værne om ikke bare vores danske natur, men også klimaet verden over.

Jeg er 22 år gammel, og læser til dagligt jura på Aalborg Universitet. Derfor er de politiske mærkesager som optager mig mest også nogle, som jeg kan genkende fra min egen hverdag som ung studerende. Jeg mener derfor, at vi skal sikre, at den SU og elevløn vi som unge modtager, rent faktisk sørger for, at vores hverdag kan løbe rundt. Jeg mener også, at vores psykiske og fysiske sundhed er noget af det vigtigste vi skal passe på, også selvom vi er unge, og jeg kæmper derfor for gratis tandlæge til alle unge, samt mere – og bedre – hjælp inden for psykiatrien til unge, som har behov for denne.

Jeg drømmer om et Nordjylland, hvor den offentlige transport er en reel mulighed fremfor privat bilisme, selvom du bor uden for de store byer, og at vi har cykelstier, der kan rumme selv den mest hektiske morgentrafik.

Jeg har engageret mig i debatten siden jeg var meget ung, og er udover mit arbejde i Enhedslisten aktiv i ungdomsorganisationen Rød-Grøn Ungdom.


8 – Pia Thorsen (Frederikshavn)

Jeg er kandidat til Folketinget, fordi vi skal rykke på at

 • Bekæmpe den økonomiske ulighed
 • Bekæmpe ulighed i sundhed
 • Begrænse vækstsamfundet, som er indbygget i kapitalismen for at bremse dets negative konsekvenser for klima og natur
 • Beskytte alle minoriteter med retssikkerhed og solidaritet

Jeg har været aktiv i ungdomspolitik i min gymnasietid. Og de seneste 5 år været aktiv i udvikling af Enhedslistens politik i flere udvalg og arbejdsgrupper. Den flade organisering i partiet betyder, at man som medlem har stor indflydelse på politikken; det får mig til at brænde endnu mere. Som én, der tror på folkelige bevægelser går jeg også oftest forrest, når der skal protesteres eller sættes fokus på problemer. Jeg blander mig i kommunalpolitik og var opstillet til kommunal-og regionsrådsvalget i 2021.

I mit arbejdsliv har jeg været folkeskolelærer og uddannelsesvejleder. Jeg var TR for uddannelsesvejlederne i kommunen. Således har jeg et indgående kendskab til folkeskolen og de udfordringer, som de seneste reformer har skabt. Man kan roligt sige, at jeg mener, man skulle have lyttet til lærerne!

Det er vigtigt, at der skabes sammenhæng i lovgivningen for kommuner, regioner og stat. Lovgivningen skal fungere efter hensigten i praksis. Og ikke mindst skal det sikres at økonomien hænger sammen.

I Folketinget skal Enhedslisten have klare røde og grønne linjer; ingen skal være i tvivl, når de overtrædes.

9 – Janne Toft-Lind (Himmerland)

Jeg stiller op til folketinget for Enhedslisten fordi jeg helt enkelt ikke kan lade være.
Grundlæggende forandringer er nødvendige nu. -Vi kan ikke vente længere.
Jeg har været politisk aktivist så langt tilbage jeg kan huske og har arrangeret både store og små demonstrationer, happenings og deltaget i rigtig, rigtig mange aktioner i det ganske Danske land.

Gennem årene har jeg siddet i flere bestyrelser i Enhedslisten, mange år i Rød Fond nogle år i Fagligt landsudvalg sekretariatet og et enkelt år i vores hovedbestyrelse (sidste periode -er pt suppleant) Pt. medlem af: Regionsrådet for Enhedslisten i Nordjylland. (Videnskabsetisk komite, Sundhedsudvalget, Udvalget for uddannelse, arbejdsmiljø og rekruttering, Samarbejdsudvalget for Kiropraktorer og Danske regioners psykiatriudvalg) Udover disse poster er jeg aktivt medlem af Næstehjælperne og Næstformand i Jobcentrets ofre.

Mærkesager: (er en underlig størrelse – vores politik ER mine mærkesager)

 • Først og fremmest brænder jeg for lighed såvel i sundhed som på det sociale område.
 • Psykiatrien og det specialiserede socialområde bløder -planerne og anvisningerne er der
 • Mennesker, dyrevelfærd og klima/miljø før marked,
 • Ytringsfrihed skal også (eller måske nærmere især) gælde offentlige ansatte!
 • Ret til og respekt for forskellighed
 • Afmontering af “Det Danmark der truer” (statsracisme og statslig kontrol overfor udvalgte samfundsgrupper)