Klimahandlingsplaner og bæredygtighed i Region Nordjylland

I Region Nordjylland har alle regionens virksomheder og institutioner udarbejdet lokale klimahandlingsplaner – og rettet blikket mod øget bæredygtighed. Regionens ansatte har planlagt udfasning og stop af anvendelse af plast-engangsbestik, affaldssortering, videomøder i stedet for transportmøder, ingen madspild, grønne indkøb og mange andre ting – små frø som store planter er sat i jorden; nogle kan bruges på tværs af de forskellige virksomheder og organisationer, andre kan ikke – processen er i gang – alle går de i den rigtige retning. Det er dejligt.

Men et sted har klima og bæredygtighedstanken og handlinger ikke fundet grobund i regionen. Og det er i de planer og strategier, hvor regionens politikere har besluttet og med jævne mellemrum beslutter, hvordan regionen selv eller sammen med kommunerne, virksomheder og borgerne planlægger hvordan vi ønsker at fremtiden skal udvikle sig i Nordjylland.

Når det kommer til en screening eller vurdering af – f.eks. mobilitetsstrategien, udviklingsstrategien, råstofplanen m.v. – om planerne samlet set – lever op til de mål, som et meget bredt flertal i folketinget har stillet som mål – at der skal ske en 70 % reduktion af udledning af CO2 inden 2030 og klimaneutralitet i 2050, så ønsker et flertal af politikerne ikke at være med. De har i hvert fald stemt imod enhedslistens forslag om at screene strategierne og planerne.

Og det er rigtig ærgerligt.

  • Ærgerligt fordi det betyder, at der tages initiativer, der – alene eller sammen med kommunerne og virksomheder – i den grad går i den forkerte klimaretning – i en sådan grad at andre initiativer ikke kan kompensere for den manglende klimabæredygtighed. For den slags initiativer indgår fortsat i rigt mål i strategierne og planerne. Og der planlægges videre i samme dur uden skelen til om vi er på rette vej.
  • Ærgerligt fordi det betyder at der ikke tænkes i at mindske transportbehovet og at flytte den mindre men nødvendige transport over i mere bæredygtige løsninger.
  • Ærgerligt fordi der ikke tænkes i mindske behovet for råstoffer og at fremtidens færre nødvendige byggematerialer kan være træ og genbrug og ikke tegl og beton.
  • Ærgerligt fordi der ikke kan
  • Ærgerligt fordi mere af det samme, drysset med lidt klimaforslag hist og pist, uden vurdering af om handlingerne overhovedet enkeltvis eller samlet går den rigtige vej – ikke gør nogen sommer – ikke nogen god sommer i hvert fald for fremtidens børn og børnebørn.

Regionsrådsmedlem og medlem af Forretningsudvalget
Susanne Flydtkjær.