Nej tak til privatisering af vores fælles, lokale natur

Af Berit Raldin – Kommunalvalgs kandidat

Også bragt på Limfjordupdate

Der er udsigt til at Limfjordens vande skal udstykkes til industrielt muslingeopdræt. Det må ikke ske!

Muslingeopdræt bliver markedsført som miljøvenligt af Regeringen, landbruget og muslingeproducenter. I regeringens oplæg til hvad havet skal bruges til, er der udlagt ca. 4800km2 til opdræt af skaldyr og en del af disse kæmpeanlæg skal placeres i Limfjorden. Man vil simpelthen lade private firmaer indhegne store områder langs kysterne med grimme sorte plasticrør, hvor der så vil være adgang forbudt for sejlere, kajakker, SUP boards og alle andre der vil nyde naturliv og vandsport på Limfjorden. Hvad er vores fine Cold Hawaii Indland projekter så værd?

Kommunerne omkring Limfjorden må gå sammen og sige fra over for de planer. Og her bør Thisted Kommune føre an.

Muslingeopdræt er ikke kun til gene for alle os, der nyder friluftsaktiviteter og sejlads på fjorden. Det forurener også med slam og iltsvind. Dykkere ved Rotholm i Limfjorden har i år målt slamdybden under en muslinge-smartfarm i strømfyldt farvand til 2,8 meter – METER! og 1,6 meter 50 meter fra anlægget.

Hvordan hænger det nu sammen, når de påstår at muslinger renser vandet? Jo, det er rigtigt at de filtrerer kvælstof, men kun 1/3 af det de optager, den anden tredjedel går direkte igennem og ud igen og den sidste tredjedel ender som muslingelort på bunden. Ved muslinger i naturlige mængder er det ikke et problem, men ved muslinger i de mængder, der er i anlæggene, forurener det voldsomt.

Muslingeopdræt er ikke en løsning på landbrugets kvælstofforurening af fjorden, det er ønsketænkning, der kritiseres af havbiologer som dårligt undersøgt.

Hvis miljøet og Limfjorden som rekreativt område betyder noget, så spørg de lokale kandidater om de vil kæmpe imod muslingefarmene med samme iver som de afviser Naturnationalparken. Jeg kan love, at det vil vi i Enhedslisten. Tænk rigtigt grønt: stem ægte rødt, på Enhedslisten.