Ny arbejdsopgave til danske regioners bestyrelse om at sikre en klimavenlig transportfremtid

Enhedslisten fik på Danske Regionernes generalforsamling vedtaget et forslag om at der skal arbejdes for at sikre grøn omstilling af den regionale trafikbestilling – vi skal med andre ord have klimavenlig kollektiv trafik.

Regionerne har længe været på banen på klimavejen. Og allerhelst vil regionerne gerne have en koordinerende rolle i forhold til den grønne omstilling på alle områder. Det er også en behagelig rolle at have – for så er vi dejligt frie for at se indad på os selv – at vi som regioner skal ændre adfærd og selv omstille os til det grønne.

Men det er nødvendigt også at sætte turbo på vores egne omstilling – der er hurdler vi skal over – ændringer der skal ske, muligheder vi skal ha.

Der er i dag store begrænsninger i regionernes økonomi – med drifts- og anlægslofter – som gør at vi ikke må bruge de mange millioner der hober sig op i regionskasserne. Det er jo fortvivlende at så mange millioner, der kunne bruges aktivt – ligger passivt hen fordi der er loft over hvor meget vi må bruge på anlæg og drift – selvom vi har pengene selv.

Så der er brug for at de nødvendige ressourcer til at omstille den regionale trafik – så vi kan nå målene om 75 % reduktion i 2030 og CO2 neutralitet i 2050, som et meget bredt flertal i folketinget ønsker og som vi ønsker – findes og gøres tilgængelige. Enten ved tilskud fra staten evt. i kombination med mulighed for at vi må bruge vores egen formue.

Når en grøn kollektiv trafik spiller en central rolle – så er det fordi den kollektive trafik – og meget mere kollektiv trafik er en forudsætning for at det kommer til at gå galt for vores børn og unge som det er gået galt for vores generationer – så galt at man ikke kan se sig selv i en daglig dag hvis ikke man har mindst to biler i en husstand.

Den kollektive trafik skal være så attraktiv, at de der ikke i dag har en bil – heller ikke ser behov for at få en – heller ikke selvom, det er en el-bil.

Vores børn og unge skal opleve frihed til at deltage i aktiviteter – spejder og sport – uden at være afhængig af at mor eller far kører dem i bil.

Vores ældre som ikke har adgang til eller kører bil skal have frihed til at deltage i aktiviteter – cafe, teater og vinklub – uden at være afhængig af voksne børn, der kører dem i bil.

Vi skal med andre ord sikre en kollektiv trafik som giver alle frihed – og som gør at fremtidens generationer ikke ser bilen som en nødvendighed, men samkørsel i den kollektiv trafik opleves som det overvejende transportmiddel. Og den skal være grøn.

Og så skal der selvfølgelig være mulighed for at dele og køre sammen i el- bil når det er nødvendigt.

Grøn klimavenlig trafikbestilling koster i dag mere end sort fossil trafikbestilling – og der fordrer flere ressourcer, bedre rammer til at regionerne også kan nå målene.

Så derfor en arbejdsopgave til danske regioners bestyrelse om at sikre en klimavenlig transportfremtid