Nyt fra Borgen

Kære nordjyske Ø-medlemmer

Så er der igen lidt nyt fra jeres udsendte på Christiansborg.

De seneste uger har i den grad stået i forhandlingernes tegn!

Finanslov, klimalov, social reserve (resterne af den nu nedlagte satspulje), forebyggelse af unges rygning, er forhandlinger jeg har været involveret i. Herudover har der været udmøntning af forskningsreserven, som vi også har deltaget i.

Generelt er det udtryk for at vi er blevet en del af det parlamentariske grundlag for en regering. Det er klart at det har øget vores muligheder for indflydelse. Men samtidig er det også en klar understregning af hvor begrænsningerne ligger.

For det er lukkedes at få en finanslov med klare Enhedsliste-aftryk. 600 mio. til et akutløft af psykiatrien – et vigtigt første, men stort skridt mod en genopretning af psykiatrien. Styrket indsats mod social dumping. Flere penge til daginstitutioner og folkeskole. Midler til udtagning af landbrugsjord og etablering af urørt skov. Samlet set en vækst i det offentlige forbrug på over 1,3% – altså mere end det udvidede demografiske træk. Flere midler til styrket skatteinddrivelse. Reformskridt der klart trækker i den rigtige retning.

Men samtidig er det ikke en rigtig rød finanslov. Bevares – det er lykkedes at trække S længere til venstre i velfærdspolitikken, end selv jeg troede muligt i første omgang. Men sandheden er jo også at vi uden problemer havde kunne finde finansiering for et 2-cifret milliardbeløb, som kunne fødes direkte ind i finansloven og bruges til velfærd. Finansiering som de fleste Socialdemokrater ville have vanskelig ved at afvise. Men de vil ikke fordi de ikke ønsker en større vækst i det offentlige forbrug og de kan ikke fordi de er bundet af budgetloven og finanspagten.

Derfor er det vigtigt at vi fortsat presser S til at give indrømmelser på velfærden, men samtidig fortsætter arbejdet med at anskueliggøre at der er brug for et stærkt alternativ til venstre for S. Om nødvendigt sammen med Alternativet og SF. Der kan vise at der er muligt at sikre både reelle velfærdforbedringer, solidarisk udviklingspolitik, sammen med ansvarlig grøn omstilling og en human flygtninge- og integrationspolitik.
Der også på sigt kan udvikle sig til et realistisk regeringsalternativ til Socialdemokraterne, så de kan få lov til at være støtteparti – og komme under åget!

Klimaloven er også blevet landet. En kæmpesejr for Enhedslisten, der før valgkampen stod alene sammen med Alternativet i kravet om en 70% reduktion af klimagasser i 2030. En bred og massiv folkelig bevægelse har nu presset stort set samtlige partier til at bakke op om kravet. Enhedslisten har i forhandlingerne stået benhårdt på at vi vil have et forpligtende reduktionsmål også i 2025. Ingen ”fleksible mekanismer”, altså kvoteannulleringer, det skal være reelle nationale reduktioner. Strategier for reduktion også inden for landbrug, transport, erhverv osv. Styrkelse af klimarådet. Krav det til sidst lykkedes at få kæmpet igennem.
Nu forestår arbejdet med at holde regeringen fast på kursen. Men kampen er blevet væsentlig nemmere med vedtagelse af Klimaloven.

Forude ligger en vinter med væsentlige opgaver. Vi skal gennemføre en partidiskussion om hvilket parti vi ønsker at være, hvordan skal vi være organiserede, sikre inddragelse og demokrati.
Vi skal have skrottet budgetloven – i hvert fald i første omgang føre kampagne for det.
Vi har et Naturmøde der venter og så småt skal vi til at tænke på Kommunal og Regionsrådsvalg i 2021.
Så er der selvfølgelig også mindedemonstration for Liebknecht og Luxemburg i Berlin i Januar!

Godt vintersolhverv og forhåbentlig et langt rødere og grønnere nytår!

Peder Hvelplund

Sundhedsordfører
Ældreordfører
Psykiatriordfører
Indfødsretsordfører