Overopheder Sydbank?

  • Dansk Arbejdsgiverforening er dybt bekymrede.
  • De privatansattes lønninger stiger simpelthen for meget!
  • Hele 2,6% er de steget i løbet af det seneste år.
  • I byggebranchen er de ovenikøbet steget med hele 3,3%

Alarmerende!

De privatansatte må udvise mådeholden samfundssind.

En makroøkonom, Søren V. Christensen fra Sydbank advarer om dystre perspektiver:

  • “Henover sommeren er lønningerne pludselig begyndt at stige ret voldsomt. Det er selvfølgelig rart for den enkelte med flere penge mellem hænderne. Men det begynder også at være et tegn på overophedning på arbejdsmarkedet. Og det er bekymrende, siger han”

Makroøkonomens arbejdsgiver, Sydbank, udviser i det seneste kvartalsregnskab en forrentning af egenkapitalen på 14,8%.

Kan hænde Sydbank er ved at overophede?