Spændende debat om transportpolitik

Over 20 var mødt frem for at diskutere transportpolitik og fremtidens investeringer i infrastruktur med Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, i Socialisternes Hus i Aalborg.

De fik en spændende aften med mange inspirerende input ud af aftenen.

Det er ikke, fordi udgangspunktet er særligt gunstigt 40-50 års manglende investeringer i jernbanenettet har efterladt dette i en sørgelig forfatning og også DSB er i følge Henning Hyllested præget af økonomisk udsultning og presset af mange udbud. Generelt er forholdene for bilismen i de samme år blevet forbedret markant og der er investeret store beløb i motorveje.

Enhedslisten vil i de kommende forhandlinger om en klimahandlingsplan og de kommende investeringer i infrastrukturen arbejde hårdt for, at der gøres op med denne prioritering at vi får et reelt løft i den kollektive trafik.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne vil Enhedslisten satse på at komme igennem med en reduktion i priserne på den kollektive trafik på 30 procent.

Debatten handlede om, hvordan vi gennem konkrete tiltag kan reducere bilismen, flytte gods over på skinner og skabe forbedringer i den kollektive trafik både nationalt, regionalt, lokalt og internationalt. I den forbindelse blev kampen mod en motorvej hen over Egholm og andre udvidelser af motorvejene i Nordjylland selvfølgelig også inddraget.

Alt i alt en god og inspirerende aften.

Per Clausen