Styrk landsbyerne – skab bæredygtige fællesskaber

Med medlemsskab af Landdistrikternes fællesråd har vi i region nordjylland taget et nyt skridt i at sikre landdistrikterne en plads på regionens dagsorden.

Landsby og landdistriktpolitik har mange facetter.

Fra enhedslistens side handler det styrke landsbyernes rolle – udvide demokratiet og skabe bæredygtige fællesskaber.

Hurtigt bredbånd til alle
Først når landsbyer og landdistrikter har samme adgang til effektiv mobildækning og hurtigt bredbånd som alle andre, har landdistrikterne samme mulighed som bydistrikterne. Det skal være en service på linje med el, vand og varme.

Den aktuelle regulering af mobil- og bredbåndsnettet i Danmark betyder, at udbyderne kan fravælge at dække de tyndt befolkede områder. Ofte er det ikke rentabelt for energi- og teleselskaberne at udbygge bredbånd. Derfor er flere hundrede husstande og virksomheder rundt om i landet afskåret fra selv en middelmådig forbindelse – og mange flere er afskåret fra hurtigt bredbånd. Der er tale om markedssvigt. Borgerne kan ikke deltage i den udrulning af digitalisering der sker på sundhedsområdet – fx videokonsultationer og telemedicin- løsninger Og for virksomheder er et hurtigt bredbånd en nødvendighed for at sikre arbejdspladser.

Fra enhedslistens side ønsker vi en dækningsgaranti, som med statslig finansieringshjælp forankres i kommunerne – eller i regionen – en model, hvor kommuner eller region kan lånefinansiere enten udbud med dækningskrav eller etablering af rørlægning, som bredbåndsaktører kan leje sig ind på.

Butikker tilbage til landsbyerne
Mange af de 1,6 mio. danskere, som bor i landdistrikter og i byer med under 3.000 indbyggere, har ikke nogen nærbutik. De er henvist til lang transport for køb af basale dagligvarer.

Mange butikker er blevet kvalt af centraliseringen i kommunerne og af den liberalisering af butiksdriften. Skal vi igen skabe butikker i nærmiljøet, kræver det en statslig indsats, hvor der sikres støtteordning for etablering og understøttelse af forbrugerejede butikker.

Småbyer skal have landsbypedeller
Mange kommuner har i dag indført en ordning med såkaldte landsbypedeller, som i landsbyerne klarer opgaver, som frivillige ellers skulle udføre.

En fast tilknyttet servicemedarbejder til f.eks. en gruppe landsbyer kunne medvirke til at give et serviceløft, som gør det mere attraktivt at leve i landsbyen. Samtidig kunne det styrke fællesskabet. Vi vil gerne fremme en sådan version af landsbypedeller, der er baseret på reelle job og er tilpasset de enkelte landsbyer og indbyggernes behov.

Ideerne skal blomstre
Landsbyerne og landdistrikterne er ikke en entydig størrelse. Det er derfor væsentligt at ideerne fra landsbyerne og landdistrikterne får muligheder for at blomstre – så hver landsby får rammer til at få netop de løsninger, som de finder vil fremtidssikre et bæredygtigt fællesskab.

Det kræver udvidelse af demokratiet som gerne skal have formelle rammer.

De rammer – og nødvendige økonomiske ressourcer er vi gerne med til at sikre.

Lis Jensen
Regionsrådsmedlem for EnhedslistenMedlem at Landdistrikternes Fællesråds repræsentantskab
Mail: [email protected]

Susanne Flydtkjær
Regionsrådmedlem for Enhedslisten
Medlem af Klima og miljøudvalget
Mail: [email protected]