Fremtiden for Thisted Sygehus som akutsygehus undergraves

Af Bo Fink, stedfortræder til regionsrådet

Det er ikke mange oplysninger der tilgår offentligheden om planerne for Thisted Sygehus. Men noget kan dog udledes. Et sengeafsnit skal lukke. Der er tale om Medicinsk afdeling M4, som skal laves om til daghospital.

Medicinsk afdeling M5 opnormeres med en seng, og der oprettes 5 medicinske intensivpladser. Dette efterlader et vigtigt spørgsmål: hvor vil man så gøre af de tunge medicinske patienter (som hovedparten af de nuværende patienter tilhører), og dem bliver der flere af.

Befolkningsfremskrivningen for Thisted og Morsø kommuner viser, at antallet af over 80-årige i de to kommuner stiger fra 3713 til 4598, i alt 885 personer de næste 6 år.

Er det så rettidig omhu at nedlægge et sengeafsnit, når demografiens tydelige tale er, at der snarere bliver brug for det modsatte.

Det ønsker jeg, at de lokale folkevalgte regionsrådsmedlemmer fra Thy og Mors vil udtale sig om.

Jeg vil også godt vide hvorfor rapporten om de foreslåede ændringer på Thisted Sygehus holdes fortrolig. Den er ikke til at finde på Regionens hjemmeside.

Ud fra hvad jeg har kunnet stykke sammen, ser der ud til at Sygehusledelsen stille og roligt er ved at udradere grundlaget for at opretholde Thisted som akutsygehus. I stedet er planen, at omdanne sygehuset til et dagshospital med udvalgte ambulatoriefunktioner, få læger og masser af digital behandling.