Vi skal ikke slås om smulerne

 

– Der er penge nok til velfærd, hvis vi afskaffer budgetloven, som EU har påduttet os.

Af Berit Raldin, folketingskandidat

Vi vil ikke finde os i flere forringelser for vores børn, unge, ældre eller syge. På lørdag går borgerne i mere end 50 danske byer på gaden i demonstrationer for minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Også i Thisted og Nykøbing. Politikere fra alle partier er i valgkamp, så de har travlt med at udtrykke deres sympati for sagen. Det mest absurde eksempel er vores børneminister Mai Mercado, som med våde øjne giver moralsk opbakning til demonstrationer mod hendes egen politik. Men dagen efter, når oppositionen kræver minimumsnormeringer i børnepasningen siger hun, at det er der ikke råd til og det må kommunerne selv prioritere.

Det ligner måske et kommunalt anliggende, men det er det reelt ikke. Kommunerne er bundet på hænder og fødder af budgetloven. Det betyder at der er et loft for hvor meget kommunen må bruge på velfærd – også selv om pengene er der. Så det bliver et valg mellem pest eller kolera: Skal der spares på ældrepleje, Folkeskole eller daginstitutioner? For spares skal der, det kræver budgetloven. Budgetloven blev indført for at leve op til EU’s finanspagt, som R-S-SF-regeringen sammen med højrefløjen sluttede Danmark til. Dermed bandt de sig til at håndhæve en stram nedskæringspolitik, som er ved at smadre vores velfærdsamfund. Fra 2011-17 har kommunerne brugt i alt 31,5 milliarder kroner mindre end aftalt i de årlige økonomiaftaler. Budgetloven har kostet 35.000 stillinger i børnehaver og anden borgernær velfærd. Samtidig har regeringen givet skattelettelser for 27 milliarder siden 2015

I stedet for at lade dem spille befolkningsgrupper ud mod hinanden i kamp om smulerne – Ældresagen der kræver til de ældre, forældre til småbørn der kræver flere pædagoger, patientforeninger, der vil have bestemte sygdomme tilgodeset osv. skal vi i samlet flok kræve stop for besparelser på velfærd generelt. Krisen er ovre, der er råd til at stoppe besparelserne og genetablere ordentlig velfærd.

I Enhedslisten vil vi afskaffe budgetloven – vi kan nemt og hurtigt melde os ud af EU’s snærende finanspagt, fordi vi heldigvis ikke er med i euroen.

Mens vi venter på en ny regering, må vi på gaden på lørdag og vise at vi har fået nok af nedskæringerne på velfærd. Mød op kl. 13.00 ved Thisted kommunes parkering, Kystvejen over for Mc Donalds eller i Nykøbing v. Kommunen.