Thisted

Færre hænder til børnene i Thisted kommune

Af Berit Raldin, folketingskandidat

Alle ved, at de tidligste år i barndommen er altafgørende for trivsel og et godt liv.  Alligevel har et flertal i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune besluttet, at flere børn skal passes i daginstitutionerne uden der ansættes tilsvarende pædagoger. Dvs. at normeringerne forringes. Og de er i forvejen ikke overdådige. Forældrene er forståeligt nok bekymrede og skælder ud på de lokale politikere. Det er endnu et tegn på at vi har brug for en ny regering, som vil indføre minimumsnormeringer og tilføre midlerne til at opfylde kravet. Vores lokale politikere er tvunget til at spare, fordi de sidste par regeringer har ført en stram finanspolitik og pålagt velfærden årlige besparelser, uagtet at både antallet af børn og ældre stiger.

I Enhedslisten har vi siden 2011 foreslået minimumsnormeringer – og alle partier stemte imod. Nu op til valget kommer flere partier heldigvis til fornuft. Velfærd og trivsel skal også gælde for børn, uanset kommune; derfor kræver vi i Enhedslisten minimum en voksen til tre vuggestuebørn (eller dagplejebørn), en voksen til 6 børnehavebørn, højest 10 børn pr. gruppe i vuggestuer og højest 20 børn pr. gruppe i børnehaver. Kommunerne skal tildeles ekstra penge for at kunne indføre minimumsnormeringer, ellers er de nødt til at spare på ældrepleje og folkeskolen.

Samlet set vil vores forslag betyde ansættelse af omkring 10.000 flere pædagogiske medarbejdere over tre år. Det vil give tid til omsorg, højne kvaliteten af det pædagogiske arbejde og skabe mere tryghed. En medarbejder skal ikke stå alene med en stor gruppe børn. Der er sparet længe nok. Vi skal have bedre vilkår for børn og pædagogisk personale.

Den 5. juni: Husk, at det er et politisk valg, om vi skal genoprette velfærden eller bruge pengene på skattelettelser. Jeg vælger velfærd.

 

Vi skal ikke slås om smulerne

– Der er penge nok til velfærd, hvis vi afskaffer budgetloven, som EU har påduttet os.

Af Berit Raldin, folketingskandidat

Vi vil ikke finde os i flere forringelser for vores børn, unge, ældre eller syge. På lørdag går borgerne i mere end 50 danske byer på gaden i demonstrationer for minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Også i Thisted og Nykøbing. Politikere fra alle partier er i valgkamp, så de har travlt med at udtrykke deres sympati for sagen. Det mest absurde eksempel er vores børneminister Mai Mercado, som med våde øjne giver moralsk opbakning til demonstrationer mod hendes egen politik. Men dagen efter, når oppositionen kræver minimumsnormeringer i børnepasningen siger hun, at det er der ikke råd til og det må kommunerne selv prioritere.

Det ligner måske et kommunalt anliggende, men det er det reelt ikke. Kommunerne er bundet på hænder og fødder af budgetloven. Det betyder at der er et loft for hvor meget kommunen må bruge på velfærd – også selv om pengene er der. Så det bliver et valg mellem pest eller kolera: Skal der spares på ældrepleje, Folkeskole eller daginstitutioner? For spares skal der, det kræver budgetloven. Budgetloven blev indført for at leve op til EU’s finanspagt, som R-S-SF-regeringen sammen med højrefløjen sluttede Danmark til. Dermed bandt de sig til at håndhæve en stram nedskæringspolitik, som er ved at smadre vores velfærdsamfund. Fra 2011-17 har kommunerne brugt i alt 31,5 milliarder kroner mindre end aftalt i de årlige økonomiaftaler. Budgetloven har kostet 35.000 stillinger i børnehaver og anden borgernær velfærd. Samtidig har regeringen givet skattelettelser for 27 milliarder siden 2015

I stedet for at lade dem spille befolkningsgrupper ud mod hinanden i kamp om smulerne – Ældresagen der kræver til de ældre, forældre til småbørn der kræver flere pædagoger, patientforeninger, der vil have bestemte sygdomme tilgodeset osv. skal vi i samlet flok kræve stop for besparelser på velfærd generelt. Krisen er ovre, der er råd til at stoppe besparelserne og genetablere ordentlig velfærd.

I Enhedslisten vil vi afskaffe budgetloven – vi kan nemt og hurtigt melde os ud af EU’s snærende finanspagt, fordi vi heldigvis ikke er med i euroen.

Mens vi venter på en ny regering, må vi på gaden på lørdag og vise at vi har fået nok af nedskæringerne på velfærd. Mød op kl. 13.00 ved Thisted kommunes parkering, Kystvejen over for Mc Donalds eller i Nykøbing v. Kommunen.

 

Prøv noget nyt: REJS DIG FRA MOBILEN!

Af Asger Sylvest Pedersen

Hysteriet på de sociale medier er i gang – Folketingsvalget nærmer sig! Det er tydeligt, at de sociale medier tager pippet fra både politikere og vælgere. Tid bruges på ligegyldige små-emner – de store linjer i politik lades i stikken.  ”Følgere” på Facebook er vigtigere end at være oprigtigt tilstede blandt sine vælgere!

Kald mig bare en gammel sur mand: Jeg forbliver i den menneskelige, fysiske verden. Hellere 5 minutters direkte kontakt med en tilfældig medborger på gaden end 5000 følgere på et latterligt medie! Der sker ikke en rygende fis, så længe vi lader os forføre til at tro, at uforpligtende ”likes” på Facebook kan være fødselshjælper for forandring!

Men måske ønsker den almindelige borger ikke forandring? I så fald skal man holde op med at jamre over at vore ældre må sidde i en beskidt ble. At vores børn ikke har nok pædagoger at støtte sig til i institutionerne. At uddannelses-forringelserne frustrerer de unge. At personalet på sygehusene løber forpustede rundt for at yde en nogenlunde behandling. At almindelige lønmodtagere stadig må slide sig op – nu længere og længere – mens topcheferne forgylder hinanden.

Vi har totalt mistet proportionssansen – og lader os i stedet betage af en ligegyldig kattekilling eller et underlødigt udsagn fra Martin Henriksen (DF) på et eller andet latterligt medie. Prøv noget nyt: Rejs dig fra mobilen og gå ned på gaden for at møde dine medborgere! Du har bl.a. chancen d. 6. april, hvor der vil være demonstrationer for bedre normeringer i daginstitutionerne i mange af landets byer. Børnenes betingelser er grundlaget for hele samfundets virke!

Tid og sted kan du sikkert finde på de sociale medier – det er de udmærket anvendelige til! Det vigtige er at du letter rumpen og går ud for at mærke fællesskabet. De gule veste i Frankrig har vist, at ting kan forandres ved fælles aktion – om end de voldelige excesser er uacceptable! Vi kan også gøre det i Danmark. Om vi bliver 5 eller 500 er ligegyldigt: VI VIL VÆRE NÆRVÆRENDE OG TILSTEDE – OG SAMMEN KRÆVE FORANDRING!

 

Den gode nyhed er, at vi KAN gøre noget ved klimaproblemet – hvis vi vil!

af Berit Raldin, folketingskandidat i Thisted-kredsen

De fleste ville ønske, vi kunne gøre noget for klimaet, før det er for sent, men det er svært ikke at føle sig magtesløs og få lyst til at lukke af for det hele. Der er stærke interesser, der prøver at bilde os ind, at vi bliver fattige og skal leve som i stenalderen, hvis vi aktivt skal undgå at ødelægge kloden, men det er ikke sandt.

Sidste uge lancerede vi i Enhedslisten vores helt konkrete og fuldt finansierede klimaplan for hvordan vi sammen kan mindske Danmarks klimabelastning og skabe et samfund, hvor vi ikke udleder mere CO2, end vi optager. Uden at det går ud over dem med de mindste indkomster og almindelige, hårdt arbejdende borgere. Vores klimaplan viser sektor for sektor hvad der konkret skal gøres, hvad det koster og hvor pengene skal komme fra. Planen blev modtaget rigtigt godt.

Men én ting bekymrer særligt os, som bor langt fra de større byers offentlige transport. Har de letsindige Københavnere forestillet sig, at vi, der bor i områder som Thy og Mors, skal klare en travl hverdag med arbejde og børn med offentlig transport? Hvorfor skal vi straffes med højere benzinpriser og forbud mod salg af nye benzin-og dieselbiler fra 2022/25?

Det skal vi heller ikke. Afgifterne for at køre i benzin og dieselbiler – højere registreringsafgift, højere benzinpriser og vejafgift særligt i de store byer – skal ikke ryge i statskassen, men bruges på at lempe afgiften på elbiler betydeligt (Vi vil give 100.000 til købet af elbil, og 20.000 i skrotpræmie for den gamle benzin -eller dieselbil), fremme offentlig transport, og endelig skal dem med de lave og mellem indkomster have pengene retur via en grøn check.

Der er ingen der tror, at vi alle fra i morgen kan købe en Tesla. Jeg har aldrig haft råd til en fabriksny stor bil til min langbenede familie (heller ikke en benzin-én af slagsen), men udviklingen af nye billigere og mere langtrækkende elbiler går stærkt, og får vi dem gjort attraktive via et anderledes afgiftsystem, kommer der også et brugtbilmarked med dem i løbet af få år. Men til det er der brug for politisk handling, der presser bilproducenterne og energisektoren til at ændre spor. Markedskræfterne og det individuelle forbrugsvalg kan ikke redde klimaet. Så ikke flere abstrakte klimamål og skåltaler, men handling og konkrete tiltag her og nu!

 

 

”DET BEGYNDER MED HINANDEN” – 75 års fødselsdags-koncert med Arne Würgler i Thisted

“DET VI KÆMPER FOR – ER DET VI KÆMPER MED”

Dette smukke budskab vil fredag d. 2. november 2018 kl. 19.30 blive til virkelighed og vil blive fejret ved en koncert i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted.

Overskriften for koncerten er:

DET BEGYNDER MED HINANDEN

“Vi er selv historie”, sagde PH engang. Ja, og der er altid en lille og en stor historie.

Den store historie er 2. verdenskrig, og den lille historie begynder for Arne Würgler for 75 år siden den 30. oktober 1943. Danmark er besat af en fremmed magt. Men netop dette år begynder også modstanden og ønsket om frihed at bryde frem i vores land og give håb. En både politisk og kulturel modstandskamp ser dagen lys i Danmark.

Koncerten “DET BEGYNDER MED HINANDEN” vil med sange og tekster fortælle om modstanden og dens historie, som den foldede sig ud fra 1943 til i dag, og som den blev oplevet af Arne Würgler og mange andre.

Modstanden begyndte allerede i skoletiden og var næret af usikkerhed, frygt og manglende selvværd. Mødet med datidens sorte skole blev for mange et voldsomt og mørkt minde, som de har båret med sig lige siden dengang.

Dette mørke minde skabte forudsætning og grobund for det senere ungdomsoprør, der nu i 2018 fejrer sit 50 års jubilæum. Senere kom kvindernes egen kamp, modstanden imod Vietnam-krigen, EF, borgerskab, voksende ulighed osv. En fælles ”modstandens historie”, som vi kender så godt, og som mange i Arne Würglers generation har stærke og klare minder om.

Modstanden har sin egen bevidsthed, sit oprør, sin vrede og sin indignation. Men den rummer også sin egen kultur og historie om identitet, selvværd og glæde med musik, der spænder fra jazz til rock og omfatter et utal af sange med danske ord.

Arne Würgler blev ”Røde Wilfred”, kendt fra Christiansborgs slotsplads og utallige demonstrationer mod og med hvad der skete og rørte sig i den fælles verden. Udelukket fra DR og hånet af datidens højre-politikere. Han blev også talsmand for kollegaer i musikverdenen. Det kom til at handle om at tage stilling og finde et nødvendigt og relevant udtryk. Et udtryk, som kunne bevæge og meget gerne gøre verden til et bedre sted at være for de mange. Alt dette vil koncerten gøre levende.

Med i Plantagehuset har Arne Würgler inviteret kunstnere, som han har arbejdet sammen med i de senere år: Banjodronningen Sine Bach Rüttel, guitarlegenden og veteranen Nils Tuxen samt – som ”special guest” – skuespilleren og sangeren Mette Marchmann, som er kendt for sine præcise og smukke fortolkninger af Trilles sange.

På scenen vil de fejre oprørets og modstandens sange igennem 75 år. For Arne Würgler blev bl.a. Poul Henningsen, Bertolt Brecht og Tove Ditlevsen stjerner, inden han – sammen med bl.a. Benny Holst og Jesper Jensen i fællesskabet Agitpop – selv kom på banen.

Koncerten er tilrettelagt sammen med teaterinstruktøren Jakob Oschlag, som Arne Würgler har arbejdet sammen med siden forestillingen på Fiolteatret: “HUSKER DU VOR SKOLETID” (1971).

Koncerten er et helt unikt program med sange fra dengang og til i dag under mottoet:

DET VI KÆMPER FOR ER DET VI KÆMPER MED

Vi håber, at rigtig mange vil komme og opleve fællesskabet omkring denne særlige koncert i Thisted.

Billetprisen er kr. 150,- i døren og 125,- ved forudbetaling.
Bestilling af billetter:  Mail med navn + antal billetter til [email protected] – herefter får bestilleren en mail med konto-nr. for indbetaling.