Enhedslisten er med i budgetforlig  i region Nordjylland

Det er første gang vi er med i en budget aftale siden vi blev valgt til regionsrådet i 2014, udtaler Susanne Flydtkjær, der som gruppeformand har deltaget i forhandlingerne.

Det vi har lagt særlig vægt på er en investering og løft i forhold til kollektiv trafik og det grønne område som helhed.

 • Investering  på yderligere 3 mio. til at sikre timesdrift  på busdriften i samarbejde med kommunerne i den vestlige del af regionen
 • Der laves forsøg med brintbusser
 • Der investeres i +bus projektet i samarbejde med Aalborg kommune – i den del som kører til det nye Universitetshospital – NAU
 • Der afsættes herudover  en pulje på 5 mio. til nye investeringer i kollektive trafik
 • Fra 2020 vil puljen kunne styrkes med evt. overskud fra jernbanedriften – herunder til undersøgelse i 2019 til at bibringe et beslutningsgrundlag for f.eks en ny nærbanestation i samarbejde med Aalborg kommune og Banedanmark.
 • Der afsættes 5 mio.  i  en klima/grøn omstillings pulje
 • 1 mio. til jordforureningsområdet – i fht. pesticidforureningen
 • 0,3 mio. til genanvendelse og cirkulær økonomi.
 • Der er ingen penge til en unødvendig 3. limfjordsforbindelse.

På sundhedsområdet har vi lagt vægt på

 • et lille løft til psykiatrien,
 • flere hænder – øget normering, der hvor det vurderes at presset er størst
 • tiltag  til at der sikres et struktur og planlægning i forhold til belægningssituationen, – så overbelægning og  stressende arbejdsforhold kan undgås i videst muligt omfang.
 • Akutlægebilen i Hjørring bevares

Vi har haft et forhandlingsforløb, hvor det er lykkedes at finde – hvad vi tror er løsninger, der giver forbedringer på sundhedsområdet.

Der har været rigtig mange ønsker fra sundhedssystemets side om nye indsatser og initiativer.

Det har ikke været muligt, at tilgodese alle ønskerne. Vores fokus har været, at andre afdelinger i sundhedssystemet ikke skal betale for, at enkelte afdelinger får deres nye prioriteringer opfyldt – når pengene ikke er til at opfylde alle prioriteringer og vi ikke kan pege på yderligere omprioriteringer.

Vi har lagt vægt på, at omprioriteringerne og teknologibidragets fordeling – skal ske i tæt dialog med de ansattes MED-udvalg – så bidraget til primært  teknologibidraget kan ske der hvor gevinsten ved bidraget hentes, slutter Susanne Flydtkjær.

Yderligere oplysninger
Susanne Flydtkjær
Tlf: 26 85 34 97

Her kan du læse Regionsrådets fælles pressemeddelelse