Demonstration mod lukning af vagtlægekonsultationerne i Skagen, Brovst og Farsø

Lis Jensens tale ved Demonstration ved regionshuset den 25. februar 2020

Velkommen til regionshuset og det er bare SÅ flot med så mange fremmødte!

Det er flot med de mange underskrifter, I har samlet mod lukning af vagtlægekonsultationerne i: .

Den aftale, der er indgået mellem Region Nordjylland og PLO er i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland blevet rost i høje toner og kaldt for: ” Ny robust lægevagtsaftale i Nordjylland”.

Jeg tror nu ikke, at os, der bor i de berørte området deler begejstringen, hvilket jeres store engagement klart vidner om.

MEN et meget klart flertal i Regionsrådet vedtog aftalen på januar mødet.

For os i Enhedslisten betyder den indgåede aftale bl.a.:  en klar forringelse, idet der er nogen, der får meget langt til vagtlægen. Og ingen tvivl om, at det vil ramme socialt skævt, idet det vil være svært for enlige, gamle og svage at komme frem til nærmeste vagtlægekonsultation. Ikke alle har bil eller mulighed for at blive kørt.

Det betyder ULIGHED I SUNDHED og der vil være ringere tilbud til patienter, der bor under de berørte postnumre.

Det betyder UTRYGHED og nærheden forsvinder…

For os at se, så er det en dårlig aftale set med patienternes øjne, MEN en aftale, som jeg godt forstår, at PLO er glade for, da aftalen i den grad tilgodeser lægernes indtjeningsmuligheder og arbejdsmiljø – på bekostning af nogle af de nordjyske patienter…

Vi har stemt imod aftalen i Akut- og Praksisudvalget, i Forretningsudvalget og i Regionsrådet, da der er tale om klar serviceforringelse og centralisering – og det er ikke just Enhedslistens kop te.

Hvad så nu?

I går på møde i Akut- og Praksisudvalget drøftede vi problematikken og der arbejdes på ”kompenserende tiltag”.

Der vil blive afholdt Borgermøder i Skagen, Brovst og Aars, så snart som muligt, hvor der vil blive fremlagt forskellige forslag til erstatning for lukningen – eller sagt på en anden måde: ”uddelt plaster til heling af de værste sår”.

Enhedslisten vil selvfølgelig støtte alle forslag, der tilgodeser patienterne i de berørte områder og vi håber og tror på, at JERES protest må bære frugt og at der bliver fundet løsninger, som alle kan være tjent med.

Og til slut et par ord fra den nordjyske arbejderforfatter Carl Scharnberg, der blandt meget andet godt har skrevet:

”INGEN KAN ALT, MEN SAMMEN KAN VI DET HELE”

Tak for ordet og for jeres sammenhold.