Nej til mere asfalt

Læserbrev af folketingskandidat for Enhedslisten, Peder Hvelplund.

FN’s klimapanel IPCC udgav i mandags deres delrapport om den globale opvarmning.

Budskabet står tindrende klart. Det er helt nødvendigt med en forstærket indsats – især i den storforbrugende, rige, industrialiserede verden, som vi i Danmark tilhører. Målet er at holde temperaturstigningen på 1,5 grader, hvilket stadig anses som muligt, fordi en stigning på 2 grader eller derover vil få katastrofale konsekvenser for generationerne fremover.

Forrige års skybrud og dette års hedebølge vil være intet at sammenligne med de klimaforandringer vi vil opleve i 2050, hvis temperaturstigningen ikke holdes under de 1,5 grader.

Rapporten konkluderer, at det vil kræve hurtige og vidtrækkende omstillinger indenfor landbrug, energi, industri, bygninger, transport og byer, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grad celsius. Budskabet er at vi reelt har ganske få år til at gennemføre den helt nødvendige omstilling.

Set i det lys er det fuldstændigt uforståeligt at nordjyske politikere, over en kam, kappes om at fremtvinge en beslutning om en ny 3. asfaltbaseret limfjordsforbindelse. Det er udtryk for en forældet tankegang at de periodiske trængselsproblemer der er for den fjordkrydsende trafik, kun kan løses med at skabe mere trafik. For en ny asfaltforbindelse, uanset om det en vestlig Egholm-forbindelse eller et ekstra tunnelrør, vil generere yderligere vækst i både person- og godstransport på gummihjul.

Trængselsproblemerne løses ikke, de flyttes bare. Samtidig vil asfalttrafikken bare vokse og vokse – hvilket skaber nye trængselsproblemer og yderligere belastning af klimaet.

I stedet for en voldsom investering i en klimabelastende løsning, burde man gå efter en investering i alternative, fremtidssikrede og klimaansvarlige løsninger.

  • Dobbeltspor og elektrificering på strækningen Aalborg-Frederikshavn/Hirtshals/Skagen, så en del af den fjordkrydsende gods- og persontransport kunne flyttes over på skinner.
  • Massiv investering i kollektive og klimaansvarlige løsninger, som offentlige samkørsels- og delebilsordninger.
  • Etablering af en letbane fra Thisted til Aalborg. Bare for at nævne nogle at de mest presserende eksempler.

Det er nødvendigt at tænke nyt. Både i forhold til hvor meget og hvordan vi transporterer os.

Det er temmelig åbenlyst at når en tur på 50 km fra Bindslev til Dronninglund, tager 50 min. i bil, mens den med offentlig transport tager knap 3 timer, bliver det svært at vælge offentlige løsninger.

Derfor burde budskabet fra Christiansborg til nordjyderne også være:

Vi vil gerne fremrykke investeringer i den nordjyske infrastruktur gennem projekter som ovennævnte. Det vil være helt nødvendige investeringer både i et regionalt, nationalt og klimamæssigt perspektiv.

Men flere midler til endnu en fjordkrydsende asfaltforbindelse. Aldrig i livet. Det bliver i hvert fald ikke med Enhedslistens stemmer.